loader

O nama

U samo tri koraka korisnici sajta Poliklinike.rs mogu pronaći doktore, beauty, spa i wellness centre ili teretane. Pružaocima zdravstvenih i beauty usluga ili proizvoda nudimo efikasnu promociju i podstičemo razvoj njihove delatnosti. Spajamo korisnike našeg sajta sa pružaocima zdravstvenih i beauty usluga. Klikom do zdravlja!

Naš cilj je da medicinski adresar Poliklinike.rs postane najomiljeniji i najposećeniji zdravstveni internet vodič u Srbiji.

Vrednosti za koje sa tim Poliklinike.rs zalaže su: zdravlje, fitnes, saosećanje, služba drugima, hrabrost, informisanost, efikasnost, inovativnost, kreativnost, pouzdanost, otvorenost, doslednost, poštenje, pozitivizam i optimizam.

Operator medicinskog adresara Poliklinike.rs je HAPPY BABY DIGITAL MEDIA DOO KISAČ, sa sedištem u ulici Janka Jesenskog 61, Kisač, Srbija, koji je registrovan kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20600462, PIB 106431457, a koji ima status pružaoca usluga informacionog društva u skladu sa članom 3 Zakona o elektronskoj trgovini.

Happy Baby Digital Media doo želi povezivati ljude putem internet sajtova, proizvoda i usluga i graditi značajne i korisne odnose sa svima oko nas. Naš cilj je postići uspeh putem društvenog i ekološki odgovornog poslovanja. Naša firma je posvećena visokom profesionalizmu, stručnosti, vrhunskim proizvodima i uslugama, i zalaže se za održivi razvoj u svetu, ljudska i potrošačka prava. Happy Baby doo Kisač je prijatelj Vaše porodice. Želimo više sreće za svakoga.

Happy Baby doo Kisač pruža konsalting i marketing usluge. Gradimo specijalizirane onlajn magazine (e-zines), blogove, klasifikovane internet oglasnike, poslovne i-direktorijume i web imenike. Želimo postati lider u digitalnim medijima i internet oglašavanju u Srbiji i regionu.